Werkwijze

Als een verzoek tot onderzoek bij COTHEDO binnen komt neemt een CPI van COTHEDO contact met u op gevolgd door een persoonlijk intakegesprek. Na de beoordeling op de aanwezigheid van een rechtvaardig belang, haalbaarheid, effectiviteit en kosten wordt voor de opdrachtgever een offerte gemaakt waarbij aandacht is voor de in te zetten capaciteit, middelen en mogelijk externe kosten. Daarnaast maken we samen een doelstellingendocument en plan van aanpak op.

Indien de opdracht tot een onderzoek wordt gegeven is er regelmatig contact tussen de CPI- onderzoeksleider en de opdrachtgever. Tijdens dergelijke contacten is er ruimte voor bijstelling in de aanpak als voortschrijdend inzicht hierom vraagt. Hierdoor blijft de opdrachtgever betrokken bij het onderzoek en op de hoogte van de voortgang. Aan het einde van het onderzoek wordt er een onderzoeksrapport opgemaakt van onder andere de uitgevoerde werkzaamheden, de eventuele inzet van technische hulpmiddelen, bevindingen én de conclusie van het onderzoek.

Deze rapportage kan worden overlegd bij het doen van aangifte, maar ook worden gebruikt in een eventueel op te starten civiele procedure. Indien aangifte gedaan wordt kan dit met gebruikmaking van een machtiging van u als opdrachtgever, door de CPI verzorgd worden. Hierbij wordt het dossier namens u tijdens een aangiftegesprek bij de politie overgedragen ter voeging in het strafdossier. De politie zal vervolgens het strafdossier behandelen waarna het Openbaar Ministerie tot vervolging kan over gaan.

Indien besloten wordt een civiele procedure in te stellen dan kan de rapportage dienen als basis voor deze procedure en kan worden overgedragen een advocaat.

Tijdens het traject van vervolging door het Openbaar Ministerie is het in veel gevallen voor de opdrachtgever mogelijk zich als benadeelde partij te voegen in het strafproces, om zo de onderzoekskosten na een veroordeling, te verhalen op de dader. De CPI-onderzoeksleider zal de opdrachtgever hierin adviseren en begeleiden tijdens dit proces.

In een civiele procedure kunt u als opdrachtgever, naast een eventuele schadevordering, de gemaakte onderzoekskosten verhalen op de wederpartij.

Connecting the Dots

Overheden • particulieren • bedrijven • deurwaarders • advocaten
notarissen • financiële- en zorg instellingen

| Tel: +31 (0)20-4822482  | Email: info@cothedo.nl | Postbus 146, 1120 AC Landsmeer |
| KvKnr:  34201845 | POBnr : 1499 | IBANnr: NL16INGB0667249346 | Algemene voorwaarden |

Privacystatement

Copyright © 2018 Cothedo