Screening en Pre-Employment onderzoek

Want voorkomen is beter dan genezen. Screeningsprocedures aan de poort zijn geen garantie dat medewerkers geen overtredingen zullen begaan tijdens hun dienstbetrekking. Periodieke screening is daarom aan te bevelen. U heeft al een compleet achtergrondonderzoek vanaf € 65,– excl. BTW.

Cothedo kan uw organisatie online 24/7 real- time juridische, financiële en sociale achtergrondinformatie over al uw (kandidaat) medewerkers verstrekken.

Gegevens uit onder andere het Kadaster, Kamer van Koophandel, verificatie ID-bewijs, kredietwaardigheid, signalerings- en sanctielijsten, faillissements- insolvency – en curateleregister, socio-demografische gegevens, het BIG register en nog meer (semi-) openbare bronnen,  worden op overzichtelijke wijze verzameld en u aangeboden.

 

Uitgebreid rapport per mail

U ontvangt deze informatie uit tientallen (betaalde) openbare bronnen binnen enkele minuten in een overzichtelijk gedocumenteerd rapport per e-mail. Zo bent u volledig en efficiënt geïnformeerd. U bent nu beter in staat weloverwogen te beslissen over het wel of niet aannemen van sollicitanten.

Welke screenings kunt u aanvragen:

 • Achtergrondonderzoek
 • Pre-/in-employmentscreening ( volledige screening kandidaat personeel)

Ad 1. Achtergrondonderzoek houdt in dat wij controleren of er bij de kandidaat financiële problemen (kunnen) zijn, wordt het identiteitsbewijs gecheckt, Kadaster, Kamer van Koophandel en faillissement- insolventie- en curatele registers geraadpleegd, Europese Sanctielijst en andere signaleringslijsten nagegaan, worden de socio-demografische gegevens van de buurt waar men woont weergegeven (gemiddeld inkomen, inkomstenbron en waarde woningen) en wordt voor de gezondheidszorg uiteraard ook het BIG-register gecheckt. Bij het invullen van het nummer van het Nederlands legitimatiebewijs wordt dit ook geverifieerd. Uit al deze bronnen wordt de informatie realtime opgehaald.

U ontvangt alle informatie in een overzichtelijk rapport binnen enkele minuten per mail. Geheel conform Privacy Wetgeving.

Ad 2. Bij een Pre-/in-employmentscreening wordt een achtergrondonderzoek uitgevoerd +

 • Controleren van het CV op bijzonderheden als hiaten
 • Verzorgen en verifiëren Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • Compleet invullen van een integriteitverklaring
 • Laten ondertekenen van een machtigingsformulier
 • Nagaan referenties bij vorige werkgevers
 • Verificatie van de opleidingen/ diploma’s
 • Beoordeling aangeleverde BKR gegevens (optioneel)

Wij rapporteren normaliter binnen 3 (werk)dagen na ontvangst van de volledige informatie bestaande uit het CV, de compleet ingevulde vragenlijst, het machtigingsformulier en de integriteitverklaring.

Voordelen online screenen

De voordelen van screenen via Cothedo:

 • Screenen in eigen beheer
 • Risicobeperking
 • Geringe investering
 • Rapportage binnen enkele minuten in uw mailbox
 • Efficiënt! Zelfs wanneer u in staat bent al deze informatie zelf op te vragen bespaart u met Cothedo enorm veel tijd en daarmee geld en energie.

Persoonsinformatie snel in uw mailbox

Wij brengen deze onderzoeken eenvoudig binnen bereik van uw organisatie zonder dat u daarvoor derden hoeft in te schakelen. In eigen beheer kan snel, discreet en betrouwbaar de meest recente en relevante informatie uit tientallen bronnen worden ingewonnen en wordt elk Nederlands identiteitsbewijs gecontroleerd zonder de zorg dat onrechtmatig wordt gehandeld. Binnen enkele minuten heeft u de rapportage per email ter beschikking. Geheel conform Privacy Wetgeving.

Als werkgever heeft u de plicht de (kandidaat) medewerker te wijzen op het feit dat een achtergrondonderzoek wordt ingesteld en dat men ook inzage kan krijgen in de resultaten van dat onderzoek.

Heeft u al een Screening-Account? Start dan hier direct een veiligheidsonderzoek. Wilt u éénmalig een screening uitvoeren of een account aanmaken, neem dan contact met ons op.

Connecting the Dots

Overheden • particulieren • bedrijven • deurwaarders • advocaten
notarissen • financiële- en zorg instellingen

| Tel: +31 (0)20-4822482  | Email: info@cothedo.nl | Postbus 146, 1120 AC Landsmeer |
| KvKnr:  34201845 | POBnr : 1499 | IBANnr: NL16INGB0667249346 | Algemene voorwaarden |

Privacystatement

Copyright © 2018 Cothedo