Ziekteverzuim onderzoek

Een werknemer heeft zich ziek gemeld of is al geruime tijd zoek, maar u heeft twijfels over de ziekmelding en het ziekteverzuim.

Door middel van een ziekteverzuim onderzoek brengen wij voor u in kaart of er daadwerkelijk sprake is van frauduleus ziekteverzuim en verwerken het door ons verkregen bewijs in een duidelijke rechtsgeldige rapportage met eventueel foto- en/of video opnames.

Er kan door ons een ziekteverzuim onderzoek worden gedaan naar:

  • Bijklussen voor eigen rekening tijdens het ziekteverzuim
  • Activiteiten die niet samengaan met de ziekmelding en het ziektebeeld
  • Er worden overige regels van het ziekteverzuim overtreden

Hoe gaat een ziekteverzuim onderzoek in zijn werk?
Het werkproces wordt gekenmerkt door het al dan niet heimelijk vergaren van informatie. Een deel van het onderzoek kan bestaan uit het observeren van de betreffende medewerker. Door deze observatie kan door ons worden vastgelegd of de werknemer werkzaamheden uitvoert of andere activiteiten ontplooit tijdens zijn ziekte die hiermee niet samengaan.