Vaststellen verblijfplaats van personen en/of goederen

Het kan om verschillende redenen van belang zijn de verblijfplaats van personen en/of goederen vast te stellen. COTHEDO adviseert en ondersteunt u bij het lokaliseren van deze personen en/of goederen. Bij COTHEDO is zeer ruime ervaring in dit werkproces voor handen.

Personen:

  • Persoon vermist (w.o. zorgbehoevenden, dwaalgedrag)
  • Vaststellen verblijfadres van een persoon (uiteenlopende redenen)
  • Openstaande civiele/zakelijke vorderingen
  • Verzuimmeldingen

Goederen:

  • Gestolen of vermiste goederen (Track & Trace ondersteuning)

 

Quick Response:

Het Landelijke netwerk van CPI’s dat, door de coördinatiefunctie van COTHEDO, inzetbaar is maakt het in veel gevallen mogelijk snel te reageren op alarmmeldingen van Track & Trace-systemen op onder andere machines en voer- en vaartuigen. Indien noodzakelijk staan wij in direct contact met gecertificeerde meldkamers van beveiligingsbedrijven of de politie.