Screening en Pre-employment onderzoek

PERSOONSCREENING en PRE-EMPLOYMENT ONDERZOEK

“We kunnen het niet meer terugdraaien maar het had wel voorkomen kunnen worden

Het is essentieel voor bedrijven, organisaties en overheden dat (potentiële) medewerkers vakbekwaam én betrouwbaar zijn. Dat geldt voor alle functies binnen uw bedrijf maar in het bijzonder bij vertrouwelijke functies óf functies met een grotere financiële verantwoordelijkheid. Het screenen van sollicitanten – als onderdeel van een zorgvuldig aannamebeleid – is een eerste stap om aan deze zorgvuldigheid te voldoen.

Werkgevers in de zorg hebben per 1 januari 2016 een verplichting de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) na te leven en daardoor onderzoek te doen naar het arbeidsverleden van (potentiële) medewerkers. Ook hier geldt dat screeningsprocedures aan de poort geen garantie zijn dat medewerkers geen overtredingen zullen begaan tijdens hun dienstbetrekking. Periodieke screening is daarom ook hier aan te bevelen.

Wij kunnen u een tweetal persoonsscreenings aanbieden:

 1. Reguliere persoonsscreening (€ 69,– excl. BTW)
 2. volledige Pre-/in-employmentscreening (vanaf € 182,50 excl. BTW)

 Wanneer een reguliere screening?

Bijvoorbeeld bij het aangaan van een (arbeids-)contract of een overeenkomst met financieel risico. Maar ook voor een verhaal onderzoek, een incassoprocedure of bij een Fraudeonderzoek.

Er wordt gecontroleerd of er bij de onderzochte persoon financiële problemen (kunnen) zijn, het identiteitsbewijs wordt geverifieerd en worden onder andere het Kadaster, de Kamer van Koophandel en faillissement- insolventie- en curatele registers geraadpleegd,. Ook worden de Europese Sanctielijst en andere signaleringslijsten nagegaan en worden de socio-demografische gegevens van de buurt waar men woont weergegeven (gemiddeld inkomen, inkomstenbron en waarde woningen). Tenslotte worden ook de beroepenregister bij onder meer AFM, DNB en BIG geraadpleegd. Uit al deze (semi-) openbare bronnen wordt realtime de gevraagde informatie opgehaald en in een overzichtelijk rapport aan u gepresenteerd.

Bij een specifiek verhaal onderzoek of voor een incassoprocedure krijgt u meer inzicht in de (financiële) situatie van uw debiteur. De informatie die hier uit voortvloeit is uitgangspunt bij eventuele beslaglegging of het bepalen van een strategie over de verder te nemen rechtsmaatregelen.

Wanneer een volledige Pre-/in-employmentscreening?

Wilt u ook dat wij:

 • Het CV controleren op bijzonderheden zoals hiaten
 • Verzorgen en verifiëren Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • Compleet laten invullen van een integriteitsverklaring
 • Laten ondertekenen van een machtigingsformulier
 • Nagaan van referenties bij vorige werkgevers
 • Verificatie van opleidingen / diploma’s
 • Beoordeling aangeleverde BKR gegevens (optioneel)

Als u ons vooraf aangeeft welke functie de potentiele kandidaat mogelijk gaat vervullen kunnen wij, op basis van proportionaliteit, het juiste type screening, minimum, regulier of uitgebreid, voor u uitvoeren. Klik op vormen-van-screenen om de verschillen tussen deze types te zien. Klik hier voor meer uitleg over de diverse onderzochte onderdelen.

De voordelen van screenen via COTHEDO

 • Geringe investering
 • Risicobeperking
 • Overzichtelijke rapportage in uw mailbox
 • Efficiënt! Zelfs wanneer u in staat bent al deze informatie zelf op te vragen bespaart u enorm veel tijd en daarmee geld en energie.

Screeningsprocedures aan de poort zijn geen garantie dat medewerkers geen overtredingen zullen begaan tijdens hun dienstbetrekking. Periodieke screening is daarom aan te bevelen.

 

BEDRIJFSONDERZOEK

“Want voorkomen is beter dan genezen”

Is uw toekomstige zakenpartner, afnemer en/of huurder kredietwaardig, integer en betrouwbaar? Of loopt u straks een integriteits- en/of financieel risico?

Wij kunnen u een tweetal bedrijfsscreenings aanbieden:

 1. Een basis bedrijfsonderzoek (€ 39,– excl. BTW)
 2. Een speciaal bedrijfsonderzoek (vanaf € 82,50 + extra kosten per verdiepingsslag)

Wanneer een basis bedrijfsonderzoek?

Als eigenaar/bestuurder van een organisatie weet u hoe belangrijk het is zorgvuldig te zijn bij het aangaan van verplichtingen met derden. U wilt een duidelijk en eerlijk beeld krijgen van de integriteit en financiële gezondheid van een bedrijf. Daarnaast wilt u weten welke natuurlijke personen bestuurder, vennoot of aandeelhouder zijn. Naast de complete bedrijfsgegevens wordt het kredietrisico weergegeven, worden signaleringslijsten gecontroleerd en wordt vermeld wat er bekend is over rechtszaken waar het bedrijf bij betrokken is geweest. Verder worden media searches, internet en social media searches op naam van het bedrijf uitgevoerd.

Daarnaast wordt van de bestuurders het kredietrisico weergegeven en of zij op sanctie- en/of signaleringslijsten voorkomen.

De rapportage basis bedrijfsonderzoek geeft naast de algemene bedrijfsgegevens als naam, adres, datum vestiging, Handelsnamen etc. tevens inzicht in de volgende gegevens:

 • de directie
 • evt. enig aandeelhouder
 • kredietrisico bedrijf -gecombineerd vanuit meerdere handelsinformatiebureaus
 • gemiddelde termijn waarbinnen men betalingen voldoet
 • gepubliceerde jaarcijfers van de laatste drie jaar, indien beschikbaar
 • gepubliceerde gerechtelijke uitspraken waarbij het bedrijf betrokken is
 • sanctie- en signaleringslijsten waarop het bedrijf eventueel voor komt
 • Bedrijvenregisters (o.a. AFM, DNB)
 • mediaberichten over het bedrijf
 • internet en social media searches
 • kredietrisico bestuurders
 • verificatie of bestuurders voor komen op sanctie-/ signaleringslijsten, faillissements- en insolventieregister.

Als extra bijlage ontvangt u het meest recente digitaal uittreksel uit het handelsregister.

 

Wanneer een speciaal bedrijfsonderzoek?

Bij een speciaal bedrijfsonderzoek worden gehele bedrijfsstructuren en de personen die deze besturen en/of (enig) aandeelhouder zijn, binnen enkele minuten gedetailleerd in kaart gebracht en in een rapport en schema samengevat. Speciale onderzoeken worden uitgevoerd ten behoeve van:

 • Aangaan contract / verhaal onderzoeken (combinatie bedrijven en personen)

U ontvangt bij een speciaal bedrijfsonderzoek:

 • Per bedrijf de meest actuele gegevens over de directie en eventuele (enig) aandeelhouder;
 • Krediet risicoprofiel;
 • De gepubliceerde jaarcijfers van de laatste drie jaar;
 • Er wordt vermeld of er gerechtelijke uitspraken zijn gevonden waar het bedrijf bij betrokken is;
 • Er wordt vermeld of het bedrijf op een signaleringslijst voor komt;
 • Als bijlage ontvangt u een digitaal uittreksel uit het handelsregister en kadastrale gegevens van de eigenaar van het bedrijfspand (optioneel).

De kosten van een speciaal onderzoek zijn afhankelijk van het aantal bedrijven binnen de bedrijfsstructuur alsmede van het aantal natuurlijke aandeelhouders. Er zal een eerste “vooronderzoek” plaatsvinden. De kosten hiervan bedragen € 82,50 excl. BTW.  Daarna hebt u de keuze of u verdiepingsslagen, wilt maken en zullen wij u vooraf aangeven wat de kosten van iedere verdiepingsslag zullen zijn.

 De voordelen van screenen via COTHEDO

 • Geringe investering
 • Risicobeperking
 • Overzichtelijke rapportage in uw mailbox
 • Efficiënt! Zelfs wanneer u in staat bent al deze informatie zelf op te vragen bespaart u enorm veel tijd en daarmee geld en energie.

U ontvangt deze informatie, geheel conform privacywetgeving uit deze (al dan niet betaalde) open bronnen binnen enkele minuten in een overzichtelijk gedocumenteerd rapport per e-mail. U zult weloverwogen beslissingen kunnen nemen omdat u uiterst volledig geïnformeerd bent door gedegen achtergrondonderzoek.

 “Vertrouwen op basis van feiten”

 

Heeft u al een eigen Screening-Account? Start dan hier direct een veiligheidsonderzoek. Wilt u éénmalig een screening of een speciaal onderzoek uitvoeren of een account aanmaken, neem dan contact met ons op. U heeft al een rapportage vanaf € 39,– excl. BTW.