Onderzoek Financiële Uitbuiting bij ouderen en zorgbehoevenden

Onderzoek Financiële Uitbuiting bij ouderen en zorgbehoevenden

COTHEDO verricht onderzoeken naar de aard, omvang en frequentie van uiteenlopende vormen van vermoedelijke Financiële Uitbuiting bij ouderen en zorgbehoevenden. Wij richten ons hierbij op structurele diefstal die gepleegd wordt vanuit een zorgomgeving door beroeps-of mantelzorgers óf familieleden. Het betreft hier zowel goederen als geld. Naast financiële schade is de emotionele schade vaak vele malen groter en niet in geld uit te drukken. Niets is zo moeilijk te herstellen als geschonden vertrouwen en beschadigde reputaties.

Onafhankelijk onderzoek heeft alleen een toegevoegde waarde wanneer het deskundig, effectief, onpartijdig, in overeenstemming met wet- en regelgeving en zonder emotionele betrokkenheid wordt uitgevoerd. COTHEDO werkt in dit soort opdrachten nauw samen met de stichting SVOW die vanuit haar coördinerende rol altijd zoekt naar de meest effectieve methode om dit soort diefstallen tegen te gaan. Indien Opsporing hierin uitkomst biedt is COTHEDO voor de Stichting een vaste partner.