Fraude onderzoeken

COTHEDO verricht onderzoeken naar uiteenlopende vormen van fraude. Fraude kenmerkt zich bijna altijd door (aanzienlijke) financiële schade voor de benadeelde partij.

Onafhankelijk fraudeonderzoek heeft alleen een toegevoegde waarde wanneer het deskundig, effectief, onpartijdig, in overeenstemming met wet- en regelgeving en zonder emotionele betrokkenheid wordt uitgevoerd. Daarnaast adviseren wij over alle beslissingen die van een opdrachtgever tijdens een onderzoek gevraagd worden. Zoals passende maatregelen om herhaling te voorkomen, de keuze tussen het al dan niet doen van aangifte van vermoedelijke strafbare feiten, het creëren van een voorbeeldwerking en het traceren en retourneren van verdwenen vermogen.

Voorbeelden van soorten fraude die wij onderzoeken:

  • Verzekeringsfraude: In opdracht van verzekeraars. Zijn geclaimde goederen wel daadwerkelijk verloren en/of gestolen. Waren deze goederen überhaupt wel in bezit van verzekerde. Maar ook feitenonderzoek c.q. waarheidsvinding bij een brand en ongeval. Bij letselschade kan onderzocht worden of de verzekerde wel daadwerkelijk blijvende letselschade heeft waarvoor hij een uitkering van de verzekeraar gaat ontvangen of dat het revalidatieproces loopt zoals verzekerde claimt.
  • Vastgoedfraude: Is de koper wel diegene die hij zegt dat hij is of koopt hij via een stroman. Denk hierbij ook aan onderzoek naar de echtheid van werkgeversverklaringen, arbeidscontracten en salarisstroken. Maar ook kan onderzocht worden of de hypotheekgever nog wel zelf in de woning woont waar de bank een recht van hypotheek op heeft verleend. Dit speelt met name bij rente- en aflossingsachterstanden.
  • Interne-fraude: (werknemersfraude, oa management- en directiefraude)
  • Nalatenschapsfraude: Hierbij kan het zijn dat een familielid er met geld vandoor gaat, maar ook kunnen mensen zelf worden ingepalmd om hun testament aan te passen terwijl de rest van de familie daar niets van weet. (intern: diefstal van goederen en geld waarbij betreffende documenten direct na het overlijden worden verduisterd en/of vernietigd. In dit specifieke geval zijn de erfgenamen de opdrachtgever. Maar ook valt te denken aan identiteitsfraude van de overledene)
  • Identiteitsfraude: Is het opzettelijk gebruiken van gestolen of vervalste identiteitspapieren. De naam en identiteit van een ander wordt misbruikt om strafbare feiten te plegen. Dit kan zowel via de identiteit van iemand die nog is leven is maar ook van een overledene. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruiken van creditcard gegevens van een overledene om goederen te kopen via bijvoorbeeld internet.