Concurrentiebeding onderzoek

Voormalige werknemers weten vaak erg gevoelige informatie over uw bedrijf, bedrijfsvoering en klantenbestand. Met het opnemen van een “concurrentiebeding en/of “relatiebeding” in de arbeidsovereenkomst hoopt u het verlies van kennis en klanten te voorkomen. Helaas blijkt in de praktijk dat door ex-werknemers het concurrentie en/of relatiebeding niet nauw wordt nageleefd. Uw klanten worden door de ex-werknemer benadert, uw bedrijfsinformatie wordt gebruikt of uw ex-werknemer gaat werken bij uw grootste concurrent.

COTHEDO kan onderzoek doen naar:

  • Het bijklussen voor eigen rekening in dezelfde sector
  • Het werken bij de concurrent
  • Het benaderen van uw klanten
  • Het doorspelen van uw bedrijfsinformatie

Hoe gaat een zo’n onderzoek in zijn werk?
Door middel van onder andere een proefaankoop door een Mystery-Guest kan worden aangetoond of het concurrentiebeding wordt nageleefd. Ook door het observeren al dan niet met heimelijke camera’s van de ex-werknemer kan door ons worden vastgelegd of de persoon werkzaamheden uitvoert die in strijd zijn met het concurrentiebeding en/of relatiebeding.