Bedrijfsdiefstal

Diefstal van geld, goederen en informatie zijn de meest voorkomende vormen van bedrijfsdiefstal. Maar ook te denken valt aan extra leveringen buiten de normale expeditie om aan vaste klanten dan wel levering van goederen aan niet bestaande klanten.

Hoe gaat een zo’n onderzoek in zijn werk?

Allereerst wordt de toedracht, aard en omvang van de diefstal achterhaalt. Hierbij kan bijvoorbeeld gewerkt worden met discreet aangebrachte heimelijke camera’s. Ook het interviewen van uw medewerkers, het analyseren van administratieve bescheiden of andere aanwezige data en het interviewen van leveranciers of andere externen kan tot de onderzoek werkzaamheden behoren. Alle relevante informatie wordt verzameld, geanalyseerd en beoordeelt om bewijzen omtrent de dader(s) te vinden. Na afloop wordt er een uitgebreid rapport opgesteld waarin alle onderzoeksresultaten en bewijsmateriaal is vastgelegd. Een dergelijk rapport kan gebruikt worden als bewijsmateriaal in een juridische procedure. Indien noodzakelijk zullen onze specialisten in de rol van getuige de resultaten van het onderzoek bevestigen en eventueel onderbouwen.