• Observatie en Tactische Ondersteuning

  COTHEDO beschikt over een professioneel opgeleid observatieteam.

  Lees meer
 • Vaststellen verblijfplaats van personen en/of goederen

  Het kan om verschillende redenen van belang zijn de verblijfplaats van personen en/of goederen vast te stellen.

  Lees meer
 • Screening en Pre-employment onderzoek

  Het is essentieel dat voor bedrijven en organisaties medewerkers vakbekwaam én betrouwbaar zijn

  Lees meer
 • Bedrijfsdiefstal

  Diefstal van geld, goederen en informatie zijn de meest voorkomende vormen van bedrijfsdiefstal. Maar ook te denken valt aan extra leveringen buiten de normale expeditie om aan vaste klanten dan wel levering van goederen aan niet bestaande klanten.

  Lees meer
 • Buitendienstonderzoek

  Vaak blijkt een buitendienstmedewerker, zoals een vertegenwoordiger of accountmanager niet met de vrijheid en verantwoordelijkheid van de functie om te kunnen gaan zoals u graag zou willen.

  Lees meer
 • Concurrentiebeding onderzoek

  Voormalige werknemers weten vaak erg gevoelige informatie over uw bedrijf, bedrijfsvoering en klantenbestand. Met het opnemen van een “concurrentiebeding en/of “relatiebeding” in de arbeidsovereenkomst hoopt u het verlies van kennis en klanten te voorkomen.

  Lees meer
 • Ziekteverzuim onderzoek

  Een werknemer heeft zich ziek gemeld of is al geruime tijd zoek, maar u heeft twijfels over de ziekmelding en het ziekteverzuim.

  Lees meer
 • Fraude onderzoeken

  COTHEDO verricht onderzoeken naar uiteenlopende vormen van fraude. Fraude kenmerkt zich bijna altijd door (aanzienlijke) financiële schade voor de benadeelde partij

  Lees meer
 • Corporate governance | integriteitsmanagement

  Cothedo werkt in bepaalde gespecialiseerde onderzoeken samen met Stolwijk denHartigh, om zo een totale dienstverlening op gebied van Good Governance mogelijk te maken.

  Lees meer