Cothedo spoort op

Wij onderzoeken vrijwel alle vormen van
fraude, diefstal of criminaliteit

  • Cothedo spoort op

    Wij onderzoeken vrijwel alle vormen van
    Fraude, diefstal of criminaliteit

Onze diensten

COTHEDO is een door het Ministerie van Justitie (onder nummer POB 1499) erkend onafhankelijk recherchebureau, dat is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens en aangesloten bij dé internationale vakorganisatie: World Association of Detectives (WAD). Cothedo is  een betrouwbare en gepassioneerde partner in het uitvoeren van diverse onderzoeken en observatie-opdrachten, zowel nationaal als internationaal.

Onze onderzoekers zijn allemaal in het bezit van het Vakdiploma Particulier Onderzoeker en gecertificeerd volgens internationale standaard (CPI | Certified Private Investigator) en kunnen zowel nationaal als internationaal worden ingezet. Wij verlenen onze diensten aan bedrijven én particulieren waarbij onderzoek in het kader van Vastgoed, Verzekeringsfraude en Financieel Misbruik als specialismen zijn gegroeid. Onze opdrachtgevers zijn onder andere verzekeraars, werkgevers, notarissen, advocaten, zorginstellingen en individuele (rechts)personen.

COTHEDO verricht onderzoek naar diverse vormen van fraude, ziekteverzuim, bedrijfsdiefstallen en de verblijfplaats van personen en (gestolen) goederen. Bovendien verzorgen wij de screening van (potentiële) medewerkers en maken onze onderzoekers deel uit van een professioneel privaat observatieteam.

Wij hebben een samenwerking met Brightline-Security op het gebied van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van vooraanstaande, vermogende families, particuliere, ondernemers, diplomaten en bekende personen.

 

COTHEDO combineert de jarenlange ervaring van onze onderzoekers met uiteenlopende achtergronden en expertises. Daardoor beschikken wij over de optimale flexibiliteit die nodig is bij de uitvoering van onderzoeken die niet in een standaardkader te vangen zijn.

Door relevante informatie te veredelen, scherpe analyses, objectiviteit en met gebruik making van moderne technieken, bedienen wij onze opdrachtgevers op de beste manier.

COTHEDO streeft hoge professionele maatstaven van kwaliteit en transparantie na en is integer. Daarnaast werken wij binnen de formele kaders van wetten en regels die gelden voor forensische accountants, register taxateurs in onroerende zaken en particuliere onderzoekers. COTHEDO beschikt uiteraard over de verplichte vergunning van het Ministerie van Justitie. Dit alles tezamen garandeert de hoogst mogelijke objectiviteit en respect voor de belangen van alle betrokkenen.

Wij nemen alleen dié opdrachten aan die werkzaamheden met zich meebrengen waarvoor wij de bijzondere deskundigheid in huis hebben. Wanneer er sprake kan zijn van een (mogelijke) belangenverstrengeling zullen wij de opdracht afwijzen.

Connecting the Dots

Overheden • particulieren • bedrijven • deurwaarders • advocaten
notarissen • financiële- en zorg instellingen

Screening

Want voorkomen is beter dan genezen. Screeningsprocedures aan de poort zijn geen garantie dat medewerkers geen overtredingen zullen begaan tijdens hun dienstbetrekking. Periodieke screening is daarom aan te bevelen. U heeft al een compleet achtergrondonderzoek vanaf € 65,– excl. BTW.

 

Lees meer

Specialismen

COTHEDO heeft meerdere specialismen onder één dak. Wij beschikken over goed opgeleide observatiespecialisten die ook in teamverband inzetbaar zijn. Een goed observatieverslag kan het verschil maken in uw onderzoek! Daarnaast hebben wij een nauwe samenwerking met de stichting Samen Veilig Ouder Worden (SVOW). Het veiligheidsonderwerp Financieel Misbruik heeft veel impact op de maatschappij.

Lees meer

Werkwijze

Als u contact opneemt met COTHEDO plannen wij met u een intakegesprek. Na de beoordeling op de aanwezigheid van een rechtvaardig belang, haalbaarheid, effectiviteit en kosten, wordt voor de opdrachtgever een offerte gemaakt waarbij aandacht is voor de in te zetten capaciteit, middelen en mogelijk externe kosten. Daarnaast maken we samen een doelstellingendocument op.

Lees meer

| Tel: +31 (0)20-4822482  | Email: info@cothedo.nl | Postbus 146, 1120 AC Landsmeer |
| KvKnr:  34201845 | POBnr : 1499 | IBANnr: NL16INGB0667249346 | Algemene voorwaarden |

Privacystatement

Copyright © 2018 Cothedo